czwartek, 29 lutego
imieniny: Lech, Lutomir
Premiera mapy atrakcji turystycznych odbyła się 24 stycznia 2008 roku. Serdecznie zapraszamy do współredagowania.
Realizacja Pragramu Grantowego
Gminna Biblioteka Publiczna: w Porąbce wzięła udział w II Ogólnopolskiej Edycji Programu Grantowego pn.: Rzeczpospolita Internetowa.

Spośród 342 projektów wyłoniono 100 finalistów z całego kraju.
W województwie śląskim granty otrzymało 5 projektów, wśród których znalazła się inicjatywa Gminnej Biblioteki Publicznej pn.: "Mapa atrakcji turystycznych gminy Porąbka".

Odpowiedzialność za realizację zadania przejęła Lokalna Grupa Działania w skład której weszli przedstawiciele instytucji i osób zaangażowanych w projekt:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce z dyrektorem Grażyną Szlagor - kierownikiem projektu;

* Urząd Gminy w Porąbce reprezentowany przez podinspektor Marzenę Łysień - koordynatora przebiegu projektu;

* Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z Prezes Teresą Wykręt - pomoc metodyczna w realizacji;

* Foto Labor Color z właścicielem zakładu Januszem Witkowskim;

* Szkoła Podstawowa w Porąbce z dyrektorem Krystyną Sordyl - pomoc w organizowaniu grup wycieczkowych;

* Publiczne Gimnazjum w Porąbce z dyrektorem Anną Walusiak – organizacja wycieczek.

W realizację zadania została zaangażowana społeczność lokalna a wśród niej dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej Gminy, młodzież ze szkół średnich, studenci oraz miejscowa ludność.

W całym projekcie wzięło udział 400 osób z przeważającą ilością dzieci i młodzieży.

Opis zrealizowanych działań w projekcie.

Cykl wycieczek krajoznawczych po terenie gminy Porąbka

29.09.2007 - Doliną Wielkiej Puszczy.

Szczgółowa trasa wycieczki : Porąbka - Łazy(pomnik przyrody) - Długie Łąki - Wielka Puszcza - powrót autobusem do Porąbki.

W wycieczce uczestniczyła grupa realizująca projekt wraz z instruktorami Foto (25 osób ) oraz 53 dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Porąbce , 3 opiekunów, przewodnik i kilku mieszkańców Porąbki (57 osób).
Grupa wyruszyła o godzinie 9.00 rano. Pogoda była wymarzona na jesienną wycieczkę - słoneczna, z lekkim wietrzykiem. Na trasie przewodnik ciekawie opowiadał o mijanych miejscacach i obiektach. Osobom spoza Porąbki bardzo podobała się trasa spacerowa wzdłuż uregulowanego potoku Wielka Puszcza, gdzie znajdowały się kamienne kaskady oraz większy wodospad. Wszyscy z zainteresowaniem obserwowali szkody spowodowane minionymi powodziami. Były to osuwiska zboczy, naniesione głazy skalne, przewrócone drzewa w korycie potoku. Duże zainteresowanie wzbudziła stara, ponad 200-letnia jodła,pomnik przyrody, a obok niej ... zwyczajne zwierzęta, które jeszcze kilka lat temu można było często spotkać na naszym terenie. Były to owce i czarne barany, które cierpliwie pozowały do zdjęć. Część męska wycieczki nie mogła odejść od ciężkiego sprzętu pracującego w korycie potoku przy jego regulacji.

Kilkugodzinna wycieczka w tak pogodny dzień nie zmęczyła zanadto piechurów, gdyż wiodła aleją jesiennych drzew.

Po prawie 5 godzinnym marszu wszyscy chętnie zajęli miejsca w autobusie i wrócili do centrum Porąbki.

4.10.2007 - Wołek
Trasa wycieczki : Porąbka- wzgórze historyczne Wołek - Porąbka
Grupa realizująca projekt stała się jedną z 16 drużyn RAJDU MŁODZIEŻOWEGO
"Beskidzka Jesień", którego współorganizatorem było TMZŻ oddział w Porąbce,
Starostwo powiatowe oraz Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce.
W Rajdzie wzięło 146 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 19 osób dorosłych. Każda z drużyn wyruszyła ze swojego miejsca zamieszkania. Grupa "fotograficzna" wyruszyła z centrum Porąbki. Po drodze utrwaliła ciekawe rzeczy: Zasolnicę we mgle, rzekę Sołę oraz przepiękny las bukowy, którym wędruje się na wzgórze. Grupa, zgodnie z regulaminem rajdu, obrała nazwę "Sokole Oczy".
Jej zadaniem była dokumentacja fotograficzna wydarzeń z rajdu. Trudność w wykonaniu zadania polegała na tym, że na tak małym obszarze zgromadziło się prawie 200 osób.
Jednak każdą grupę udało się poprawnie sfotografować pod fachowym okiem instruktora foto. Mgła pokrywajacą dolinki uniemożliwiła wykonanie zjęć-panoram okolicy.
Rekompensatą była jednak żywa SALAMANDRA, która wygrzewająć się na pieńku wdzięcznie pozowała do zdjęć. Większość uczestników rajdu widziała pierwszy raz w swoim życiu prawdziwą, żywą salamandrę.

13.10.2007 - Przełęcz Kocierska
Trasa wycieczki : Porąbka - dojazd do Wielkiej Puszczy autobusem - Przełęcz
Kocierska - Kocierz - Wielki Cisownik - Micherdówka - Snoza - Dolina Wielkiej Puszczy - Porąbka.
Oprócz grupy realizującej projekt, fotografów i przewodnika w wycieczce wzięli udział
uczniowie Zespołu Szkół w Kobiernicach ze swoimi opiekunami (23 osoby).
Wycieczka należała do trudniejszych ze względu na długośc trasy jak panujące warunki pogodowe. Tym razem było chłodno, a momentami towarzyszyły nam opady śniegu.
Trasa wycieczki prowadziła przez las bukowy z rezerwatem "Szeroka" (relikt buczyny karpackiej). Na szlaku podziwialiśmy wspaniałe widoki na okolicę : na Kiczerę, górę Żar oraz zbiornik jeziora Międzybrodzkiego.
Ze względu na zmęczenie grupy i opóźnienie w marszu trasa została nieco skrócona ale i tak kilku osobom udaje się zasnąć w autobusie w drodze powronej.
Wszyscy uczestnicy wycieczki zapamiętaja wycieczkę na Kocierz jako udane grzybobranie. Zbieranie grzybów zaraz obok trasy pomogło pokonać zmęczenie i mobilizowało do dalszego marszu. Dla wielu atrakcją była wizyta w modnej na naszym terenie Karczmie "Kocierz".

20.10.2007 - Wycieczka na Zasolnicę.
Wycieczka ze względów pogodowych nie odbyła się. póżniejsze terminy też okazały się zawodne. W wycieczce, oprócz stałej grupy realizującej projekt i przewodnika mieli wziąć udział uczniowie Publicznego Gimnazjum w Porąbce wraz z gronem pedagogicznym (170 osób). Ewentualny termin realizacji - wiosna 2008.

17.11.2007 - Wycieczka objazdowa po terenie całej Gminy Porąbka.
Grupa realizująca projekt wraz z przewodnikiem odwiedziła najważniejsze miejsca na
terenie sołectwa : Bujaków, Kobiernice, Czaniec i Porąbkę. Pod okiem instruktora grupa wykonywała zdjęcia, które wykorzysta przy tworzeniu wirtualnej mapy.

Zaletą takiej wycieczki jest to, że w ciągu jednego dnia można zobaczyć najważniejsze obiekty poszczególnych miejscowości, porównać ich style architektoniczne, wystrój, sposób zadbania o nie. Dodatkową atrakcją były niezwykle interesujące informacje przewodnika o oglądanych osobliwościach. To, co wydawalo się zwyczajne, wraz z opowieścią nabierało odpowiedniego znaczenia. Uczestnicy kursu z danej miejsowości byli jednocześnie przewodnikami dla swoich kolegów.

Cykl zajęć-kurs, z obsługi aparatu cyfrowego
Zajęcia wprowadzające - 27.09.2007 roku. W zajęciach bierze udział grupa realizująca
projekt - 23 osoby. Są to dzieci, młodzież, studenci, bibliotekarze i opiekunowie osób dojeżdżajacych. Instruktorzy Foto przedstawili uczestnikom kursu rys historyczny fotografii,
zaprezentowali sprzęt fotograficzny traktując problem historycznie oraz zaprezentowali
harmonogram zajęć. Podczas tego spotkania zapadła decyzja, że kurs obejmie tylko
obsługę aparatu cyfrowego. Grupa nie wykazała zainteresowania obsługą kamery cyfrowej.
W związku z powyższym godziny przewidziane na obsługę kamery zostały przeznaczne na kurs obsługi aparatu cyfrowego.
Zajęcia praktyczne - odbywały się podczas trwania wycieczek krajoznawczych. Analiza i selekcja wykonanego materiału odbywała się podczas poniedziałkowych spotkań po wycieczkach.

Cykl kursów z zakresu tworzenia wirtualnej mapy atrakcji turystycznych
8.11.2007 - 25.01.2008 - spotkania w czytelni Biblioteki w Porąbce.
Oprócz praktycznej nauki tworzenia wirtualnej mapy, dokonywano dalszej selekcji zdjęć, ich
obróbki. Na przygotowanej planszy (powiększonej mapie gminy Porąbka), przy pomocy
specjanie przygotowanych i oznaczonych chorągiewek znaczono utrwalone aparatem cyfrowym miejsca aby w następnym etapie pracy odnieść je do wirtualnej mapy.
Cykl zajęć zakończył się stworzeniem strony: www.mapa.porabka.pl z "Mapą atrakcji
turystycznych Gminy Porąbka".
Autorami zdjęć, które znalazly się w "Mapie ..." są :
Duźniak Krzysztof, Furtak Dominik, Jabrocka Joanna, Kierpieć Michał, Łysień Marzena, Marek Agnieszka, Młodzik Tomasz, Młynarski Krystian, Natkaniec Agnieszka, Olszewska Paulina, Owczarz Artur, Smok Paweł, Szlagor Paweł, Szlagor Grażyna, Szymla Artur, Waluś Aleksandra,
Zontek Bożena.
Nasz sukces to nie tylko zwycięstwo w konkursie grantów i pozyskanie 15 tys. złotych, ale otrzymanie również sprzętu w postaci laptopa i aparatu cyfrowego a także 3 używanych zestawów komputerowych, które będą nam służyły w bibliotecznych czytelniach i kącikach internotowych.

Sadzimy, że dzięki powstałej "Mapie atrakcji turystycznych Gminy Porąbka"
przyczynimy się do rozwoju turystyki pieszej jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu oraz przybliżenia zainteresowanym dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego naszego terenu.

Kontynuacja projektu.
Projekt po zakonczeniu finansowania będzie nadal istniał na stronie
internetowej ogólnodostępnej dla wszystkich zainteresowanych. Dodatkowym
atutem projektu będzie możliwośc zamieszczania zdjęć o tematyce turystycznej
pochodzących z prywatnych kolekcji. Ewaluacją mapy zajmie się grupa osób
zorganizowana przy GBP w Porąbce.

powrót
  


Copyright 2024 © www.mapa.porabka.pl do góry